ورود عضویت
صدای موج سبز لندن برگزار میکند: یادبود و گرامیداشت کشته شدگان عاشورای ۸۸ و دهه ۶۰ و حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی

گذشت زمان نه از درد و اندوه بازماندگان کشتار دهه ۶۰ میکاهد و نه آنرا از خاطرات محو خواهد کرد.

عاشورای ۸۸  نیزبه مانند جنایت دهه ۶۰،  داستان شهروندانی است که با شلیک گلوله ، ضرب و شتم ، استنشاق گاز اشک‌آور، عبور خودروی نیروی انتظامی از روی تن عزیزان میهن، پرتاب از بالای پل و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند، و با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار ناامنی و بحران شد.

امیر ارشد تاجمیر،مهدی فرهادی راد، شاهرخ رحمانی ،شبنم سهرابی و... ، عزیزانی  که در راه آزادی  و تنها در اعتراض به نتیجه انتخابات جان خود را از دست دادند.

حکومت جمهوری اسلامی از آغاز بر استبداد و خودکامگی شکل گرفت و با جنایت و شکنجه به حیات ننگین خویش ادامه داد. حکومتی که منجر به سقوط "اخلاق" و نابودی پیوندهای اجتماعی و اشاعه اعتیاد و فحشا در جامعه گشته و با تمام توان سعی در خاموش کردن صدای آزادیخواهان و تحول خواهان را دارد.

آنچه در دهه ۶۰ رخ داد یکی از بیرحمانه ترین و غیرانسانی ترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ بوده است، نه هرگز این جنایت فراموش شدنی است  و نه قابل بخشش، آمران و عاملان این جنایت هولناک  باید در دادگاه های علنی و با حضور مردم  محاکمه شوند.

نظام جمهوری اسلامی استوار شده بر قانون "شرع"  و برپایه حکومت "ولایت فقیه"، دست به هر جنايتى مى زند، نظامی که برای باقی ماندن, از نقض هیچ قانونی, حتى قانون خودساخته هراسى ندارد و هیچ مرز "اخلاقی" و "انسانی" را برسمیت نشناخته و بی هیچ دغدغه خاطری از آنها عبور میکند.

زندان، شکنجه، اعدام و حکمهای ناعادلانه از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر مردم ایران رو به گسترش است.روزهای سختی بر زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندانهای ایران میگذرد.آنها در سخت ترین شرایط ممکن و بدون امکانات حداقلی بی آنکه جرمی مرتکب شده باشند در زندان بسر میبرند. ضرب و شتم  و اعمال فشارهای روحی و جسمی جهت قطع کردن پیوند آنها با بیرون، ممانعت از مراجعه به پزشک،هم بند کردن آنان با بزهکاران و جانیان،عدم برخورداری از حق وکیل بر مشکلات آنها افزوده است و آنها  در اعتراض به رفتارهای وحشیانه مسولان زندان دست به اعتصاب غذا زده که  این امر، سلامتی آنها را به خطر انداخته است . وضعیت وخیم علیرضا رجایی نمونه ای از رفتارهای غیر انسانی نظام جمهوری اسلامی است  که منجر شده نیمی از صورت و چشم راست خود را درزندان از دست بدهد.

بی شک تمامی انسانهای آزاده از این رنج و دردی که به فرزندان ملت روا میشود اندوهناک هستند.اما آنها نیاز به کمک و رساندن فریاد دادخواهی شان به گوش جهانیان و سازمانهای ذی صلاح هستند تا بتوانند به آغوش خانواده و اجتماع بازگردند.

به همین مناسبت صدای موج سبز لندن تجمع اعتراضی را در مقابل مرکز اسلامی لندن که محل تجمع هواداران  نظام جمهوری اسلامی است  برگزار میکند و از تمامی هموطنان تقاضا دارد در این تجمع شرکت کرده و سهمی هر چند ناچیز برای کاستن از رنج این عزیزان را بر عهده بگیرد.

 بیاید درحمایت از مردم آزادیخواه و تحول خواه ایران و برای رسیدن به جامعه ای ازاد و دموکراتیک و عاری از خشونت و وحشت، همصدا با دیگر دوستداران آزادی، در برابر استبداد دینی ایستاده ، خواستار ادامه زندگی هموطنانمان در کشور عزیزمان ایران باشیم.

مکان: روبروی مرکز اسلامی در لندن

زمان:  شنبه  ۲۰۱۷/ ۰۹/ ۳۰ (تاسوعا)  از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

 

صدای موج سبز لندن برگزار میکند:

یادبود و گرامیداشت کشته شدگان عاشورای ۸۸ و دهه ۶۰ و حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی

گذشت زمان نه از درد و اندوه بازماندگان کشتار دهه ۶۰ میکاهد و نه آنرا از خاطرات محو خواهد کرد.

 عاشورای ۸۸  نیزبه مانند جنایت دهه ۶۰،  داستان شهروندانی است که با شلیک گلوله ، ضرب و شتم ، استنشاق گاز اشک‌آور، عبور خودروی نیروی انتظامی از روی تن عزیزان میهن، پرتاب از بالای پل و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند، و با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار ناامنی و بحران شد.

امیر ارشد تاجمیر،مهدی فرهادی راد، شاهرخ رحمانی ،شبنم سهرابی و... ، عزیزانی  که در راه آزادی  و تنها در اعتراض به نتیجه انتخابات جان خود را از دست دادند.

حکومت جمهوری اسلامی از آغاز بر استبداد و خودکامگی شکل گرفت و با جنایت و شکنجه به حیات ننگین خویش ادامه داد. حکومتی که منجر به سقوط "اخلاق" و نابودی پیوندهای اجتماعی و اشاعه اعتیاد و فحشا در جامعه گشته و با تمام توان سعی در خاموش کردن صدای آزادیخواهان و تحول خواهان را دارد.

آنچه در دهه ۶۰ رخ داد یکی از بیرحمانه ترین و غیرانسانی ترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ بوده است، نه هرگز این جنایت فراموش شدنی است  و نه قابل بخشش، آمران و عاملان این جنایت هولناک  باید در دادگاه های علنی و با حضور مردم  محاکمه شوند.

نظام جمهوری اسلامی استوار شده بر قانون "شرع"  و برپایه حکومت "ولایت فقیه"، دست به هر جنايتى مى زند، نظامی که برای باقی ماندن, از نقض هیچ قانونی, حتى قانون خودساخته هراسى ندارد و هیچ مرز "اخلاقی" و "انسانی" را برسمیت نشناخته و بی هیچ دغدغه خاطری از آنها عبور میکند.

زندان، شکنجه، اعدام و حکمهای ناعادلانه از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر مردم ایران رو به گسترش است.روزهای سختی بر زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندانهای ایران میگذرد.آنها در سخت ترین شرایط ممکن و بدون امکانات حداقلی بی آنکه جرمی مرتکب شده باشند در زندان بسر میبرند. ضرب و شتم  و اعمال فشارهای روحی و جسمی جهت قطع کردن پیوند آنها با بیرون، ممانعت از مراجعه به پزشک،هم بند کردن آنان با بزهکاران و جانیان،عدم برخورداری از حق وکیل بر مشکلات آنها افزوده است و آنها  در اعتراض به رفتارهای وحشیانه مسولان زندان دست به اعتصاب غذا زده که  این امر، سلامتی آنها را به خطر انداخته است . وضعیت وخیم علیرضا رجایی نمونه ای از رفتارهای غیر انسانی نظام جمهوری اسلامی است  که منجر شده نیمی از صورت و چشم راست خود را درزندان از دست بدهد.

بی شک تمامی انسانهای آزاده از این رنج و دردی که به فرزندان ملت روا میشود اندوهناک هستند.اما آنها نیاز به کمک و رساندن فریاد دادخواهی شان به گوش جهانیان و سازمانهای ذی صلاح هستند تا بتوانند به آغوش خانواده و اجتماع بازگردند.

به همین مناسبت صدای موج سبز لندن تجمع اعتراضی را در مقابل مرکز اسلامی لندن که محل تجمع هواداران  نظام جمهوری اسلامی است  برگزار میکند و از تمامی هموطنان تقاضا دارد در این تجمع شرکت کرده و سهمی هر چند ناچیز برای کاستن از رنج این عزیزان را بر عهده بگیرد.

 بیاید درحمایت از مردم آزادیخواه و تحول خواه ایران و برای رسیدن به جامعه ای ازاد و دموکراتیک و عاری از خشونت و وحشت، همصدا با دیگر دوستداران آزادی، در برابر استبداد دینی ایستاده ، خواستار ادامه زندگی هموطنانمان در کشور عزیزمان ایران باشیم.

مکان: روبروی مرکز اسلامی در لندن

زمان:  شنبه  ۲۰۱۷/ ۰۹/ ۳۰ (تاسوعا)  از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

 

این مطلب در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. Wefh
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج