ورود عضویت
اعلامیه جهانی حقوق بشراز آن جا که شناسایی کرامت ذاتی همه ی اعضای خانواده ی بشری و حقوق برار و سلب ناپذیر انان، پایه ازادی، عدالت و صلح در جهان است. از آن جا که نادیده گرفتن و خوار شمردن حقوق بشر به رفتارهایی وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشری را بر آشفته است، و از آن جا که پیدایش جهانی که در آن انسانها رها از ترس و فقر، از آزادی عقیده و بیان بر خوردار باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است، از آن جا که ضروری است حقوق بشر با حاکمیت قانون پشتیبانی شود تا انسان ناگزیر نشود از شورش به عنوان واپسین ابزار علیه خودکامگی و سرکوب بهره جوید، از آن جا که پشتیبانی از گسترش روابط دوستانه میان ملتها و ضروری میباشد، از آن جا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق بنیادین بشر، به کرامت و ارزش فرد انسانی و به برابر حقوقی زن و مرد بار دیگر در منشور ملل متحد اعلان کرده اند و تصمیم گرفته اند که از پیشرفت اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی در محیطی آزادتر پشتیبانی کنند، از آن جا که دولت‌های عضو، پیمان بسته اند که با همکاری سازمان ملل متحد، حقوق بشر را پاس بدارند و آن را همراه با آزادی های بنیادین به اجرا در اورند، از آن جا که برای اجرای این پیمان، درک مشترک از این حقوق و آزادی ها از اهمیت والایی برخوردار است، مجمع عمومی (سازمان ملل متحد)؛ این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک همه ی مردم و ملتها اعلام میکند تا تک تک افراد و همه ی ارگانهای جامعه همواره این اعلامیه را در نظر داشته باشند و بکوشند از راه آموزش و پرورش، از این حقوق و آزادی ها پاسداری کنند و با تدابیر فزاینده و کارساز ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی آنها را، هم در میان مردم کشورهای عضو و هم در میان مردم سرزمین هایی که در قلمرو انهاست، تامین نمایند. توضیح دیباچه؛ برای همه ی اعلامیه ها و پیمانهای مربوط به حقوق بشر و حقوق کشورها همواره یک دیباچه نوشته میشود. دیباچه در برگیرنده ی بنمایه، انگیزه ها و اماجهای ست که همه ی ماده ها و بندهایی مربوط به آن اعلامیه ها یا پیمان بر آن استوار میشوند. دیباچه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز یک رشته مبانی آزمون شده و باز اندیشیده ی شده ی تاریخی، سیاسی کشور همچنین آرزویی انسانها را در برمی گیرد. بر همین پایه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را به عنوان یک آماج مشترک که میبایستی همه ی مردم و کشورها بدان دست یابند، اعلان کرده است. در این جا از همه ی مردم و دولت ها خواسته شده تا این اعلامیه را پاس بدارند. از حقوق بشر پشتیبانی کنند و همواره آن را از راه آموزش و پرورش شهروندان آن چنان گسترش دهند تا سرانجام درون مایه ی این اعلامیه در تار و پود زندگی روزمره ی انسانها تنیده شود. ماده ۱: همه ی انسانها ازاد و با کرامت و حقوق برابر زاده میشوند. همه از خرد و وجدان بهره ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادران داشته باشند. آزادی، برابری، برادری توضیح: همه ی آدمیان ازاد زاده میشوند و حق دارند به گونه ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، "آزادی طبیعی" و بی کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود میشود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده ی خصوصی و چه در محدوده حوزه همگانی، با قانون تعریف میشود. از این رو، صرف نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی میباشد. "برابر" به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی هاشان همسان باشد. در این جا دولت ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه ی انسانها از "امکانات برابر" برای رشد و بالندگی بهرمند شوند. "رفتار برادرانه" مفهومی است که با فرهنگ مسلط مردسالارنه در زمان نگارش این اعلامیه (۱۹۴۸) همخوانی داشته است. درست آن است که گفته شود " رفتاری خواهرانه و برادرانه" با هم داشته باشند.این مطلب در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. pte712
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج