ورود عضویت
گزارش صدای موج سبز در اعتراض به اجرای رفراندوم دروغین ١٢ فروردین ۱۳۵۸ /١٢ فروردین ۱۳۹۵

هواداران که از نقاط مختلف بریتانیا در این تجمع شرکت کرده بودند،با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود : "خمینی خدعه کرد/دیکتاتوری را حاکم کرد"."١٢ فروردین/ روز فریب مردم /روز القای استبداد". اکبر کریمیان هماهنگ کننده صدای موج سبز ضمن  تبریک سال نو به حاضرین دراین تجمع، بیان کرد: شاید این سوال در ذهنتان آمده باشد, که چرا مردم, سازمانهای سیاسی و مدنی در ۱۳۵۸به نظامی که نمیدانستند چیست و چه کاری قرار است انجام دهد, رای آری دادند! نظامی که نه تعریف شده بود و نه قانون اساسی اش معلوم بود. فقط هر چه "خوب" بود به ان نسبت میدادند و هر چه ناسزا بود نثار رژیم "طاغوتی" کرده بودند. کریمیان ادامه داد: مردم را با دروغ و شیادی, با گفتن "آب و برق را مجانی میکنیم", "خانه دارتان میکنیم"- باوراندند که نظام طاغوتی بدتر از هر چیزی است که بیاید  یعنی نظام جمهوری اسلامی هر چه که باشد یا بشود از آنچه که هست, بهتر است! همان استدلال انتخاب بین "بد و بدتر". همانطور که هانا آرنت اندیشمند و تاریخ نگار آلمانی گفت, "کسانی که بد را در مقابل بدتر انتخاب میکنند به سرعت تمام فراموش میکنند که بد را انتخاب کرده اند".

 

صدای موج سبز لندن  در روز ١٢ فروردین ۱۳۹۵ در اعتراض به سیاستهای دروغین و فریب اذهان مردم توسط خمینی  و اجرای رفراندوم در ١٢ فروردین ۱۳۵۸،در ساعت ۲:۳۰ بعداز ظهر روبروی سفارت ایران در لندن گرد هم آمدند.

هواداران که از نقاط مختلف بریتانیا در این تجمع شرکت کرده بودند،با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود :

"خمینی خدعه کرد/استبداد را حاکم کرد"  "١٢ فروردین/ روز فریب مردم /روز القای استبداد"

‘’STOP EXECUTION IN IRAN ‘’ 
NO TO ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN/ YES TO DEMOCRACY AND FREEDOM 

و همچنین با سر دادن شعار " ١٢ فروردين، حاكم شد بر ايران //استبداد و ظلم و كين".  "با اجراى رفرانم دروغين//ايرانمان ويران شد "

Referendum, Referendum, in Iran

 اکبر کریمیان هماهنگ کننده صدای موج سبز ضمن  تبریک سال نو به حاضرین دراین تجمع، بیان کرد: شاید این سوال در ذهنتان آمده باشد, که چرا مردم, سازمانهای سیاسی و مدنی در ۱۳۵۸ به نظامی که نمیدانستند چیست و چه کاری قرار است انجام دهد, رای آری دادند! نظامی که نه تعریف شده بود و نه قانون اساسی اش معلوم بود. فقط هر چه "خوب" بود به ان نسبت میدادند و هر چه ناسزا بود نثار رژیم "طاغوتی" کرده بودند.

 کریمیان ادامه داد: مردم را با دروغ و شیادی, با گفتن "آب و برق را مجانی میکنیم", "خانه دارتان میکنیم"- باوراندند که نظام طاغوتی بدتر از هر چیزی است که بیاید  یعنی نظام جمهوری اسلامی هر چه که باشد یا بشود از آنچه که هست, بهتر است! همان استدلال انتخاب بین "بد و بدتر". این استدلال انتخاب بد بجای بدتر تنها در ایرانمان بکار گرفته نشده بود, در آلمان, زمان حکومت هیتلر,آلمانیها را نیز به ان خو داده بودند. مردم آلمان وجود نظام نازی را بد ولی مقابله با ان را پر هزینه و بدتر میدانستند. یهودیان را کشتند, اما راه حل مقابل با فاشیست را بدتر دانستند. تا ان فاجعه جهانی بوجود آمد و آلمان و جهان به آتش کشیده شد و از آلمان خاکستری باقی نماند. بالاترین هزینه ممکنه را آلمانیها برای  انتخاب "کمتر بد" خود پرداختند. همانطور که هانا آرنت اندیشمند و تاریخ نگار آلمانی گفت, "کسانی که بد را در مقابل بدتر انتخاب میکنند به سرعت تمام فراموش میکنند که بد را انتخاب کرده اند".

 کریمیان این روش را تاکتیک تمامی حکومتهای توتالیترو دیکتاتور دانست و بیان کرد:آنها استدلال استفاده انتخاب "کمتر بد" را آگاهانه به اجزاء حکومتشان و مردم القاء میکنند تا کارکنان دولت, هوادارانشان و مردم آماده پذیرفتن حکومت فساد و جنایتکارنه شان شوند. در این استدلال, فرد مهم نیست, هیتلر, استالین, خمینی و یا خامنه ای میتوانند جانشین یکدیگر شوند. روحانی میتواند سرکوب دانشجویان در ۷۸ را مدیریت کند و یا برگه حصر خانگی آیت الله منتظری را امضاء کند. آقای هاشمی میتواند خامنه ای را رهبر کند و یا سپاه را وارد اقتصاد کند! افراد میتوانند نقش ناجیان یا ظالمان را بازی کنند. اما آنچه دراین استدلال مهم است, قبول انتخاب "کمتر بد", اگر نه به عنوان تنها گزینه "منطقی", بلکه  به عنوان گزینه اصلی است. مهم این باور است که   این "مردم اند" که "کمتر بد" را انتخاب کرده اند.

اکبر کریمیان دلیل اینکه مردم در سال ۱۳۵۸, به جمهوری اسلامی رای دادند و چشم بر جنایت و جنایتکاران بستند و در ۱۳۹۵, در مقابل فساد و اختلاس, استبداد لخت و خشن, نابودی "اخلاق" و اعتماد بین مردم, خاموش و سر بزیر آوردند این بود که "خود" این "بد" یا "کمتر بد" را انتخاب کرده اند.

وی بیان کرد: این نظام, بناء به اصل وجودیش, نمیتواند و قابلیت قبول قیم نبودن, مطلق نبودن و ورای مردم نبودن را ندارد. آنهایی که خود را اصلاح طلب میخوانند و قصد اصلاح این نظام را دارند, یا ناگاهند یا استمرار طلبان این نظامند, که در هر دو صورت جایی در ساختن ایران آینده ندارند.

کریمیان در پایان افزود:این وظیفه من و شماست, تا پا را فراتر از این استدلال انتخاب " بد" یا "کمتر بد" بیرون نهاده و خواهان انتخاب "خوب" شویم. انتخابی که "خودمان", به عنوان یک انسان آزاد, عقل و بالغ, بدون نیاز به قیم, انجام دهیم.

تظاهرات در ساعت ۱۶ با سرود ای ایران پایان یافت.

m: 00447886662057

f: https://www.facebook.com/291285592767/photos/pcb.10154034100747768/10154034098872768/?type=3&theater

 

متن کامل سخنرانی:

با درود و خجسته باد سال نو و سپاس از حضورتان در این همایش "نه به جمهوری اسلامی, آری به آزادی"

شاید این سوال در ذهنتان آمده باشد, که چرا مردم, سازمانهای سیاسی و مدنی در ۱۳۵۸ به نظامی که نمیدانستند چیست و چه کاری قرار است انجام دهد, رای آری دادند! نظامی که نه تعریف شده بود و نه قانون اساسی اش معلوم بود. فقط هر چه "خوب" بود به ان نسبت میدادند و هر چه ناسزا بود نثار رژیم "طاغوتی" کرده بودند.

نظام قبلی را چنان بد معرفی کرده بودند که مردم باورشان شده بود که هر چه اید از آنچه که داشته اند بهتر خواهد شد- دیو چو بیرون رود, فرشته دراید . مردم را با دروغ و شیادی, با گفتن "آب و برق را مجانی میکنیم", "خانه دارتان میکنیم"- باوراندند که نظام طاغوتی بدتر از هر چیزی است که بیاید  یعنی نظام جمهوری اسلامی هر چه که باشد یا بشود از آنچه که هست, بهتر است! همان استدلال انتخاب بین "بد و بدتر". این استدلال انتخاب بد بجای بدتر تنها در ایرانمان بکار گرفته نشده بود, در آلمان, زمان حکومت هیتلر,آلمانیها را نیز به ان خو داده بودند. مردم آلمان وجود نظام نازی را بد ولی مقابله با ان را پر هزینه و بدتر میدانستند. یهودیان را کشتند, اما راه حل مقابل با فاشیست را بدتر دانستند. تا ان فاجعه جهانی بوجود آمد و آلمان و جهان به آتش کشیده شد و از آلمان خاکستری باقی نماند. بالاترین هزینه ممکنه را آلمانیها برای  انتخاب "کمتر بد" خود پرداختند. همانطور که هانا آرنت اندیشمند و تاریخ نگار آلمانی گفت, "کسانی که بد را در مقابل بدتر انتخاب میکنند به سرعت تمام فراموش میکنند که بد را انتخاب کرده اند".

این تاکتیک تمامی حکومتهای توتالیترو دیکتاتور است, که استدلال استفاده انتخاب "کمتر بد" را آگاهانه به اجزاء حکومتشان و مردم القاء میکنند تا کارکنان دولت, هوادارانشان و مردم آماده پذیرفتن حکومت فساد و جنایتکارنه شان شوند. در این استدلال, فرد مهم نیست, هیتلر, استالین, خمینی و یا خامنه ای میتوانند جانشین یکدیگر شوند. روحانی میتواند سرکوب دانشجویان در ۷۸ را مدیریت کند و یا برگه حصر خانگی آیت الله منتظری را امضاء کند. آقای هاشمی میتواند خامنه ای را رهبر کند و یا سپاه را وارد اقتصاد کند! افراد میتوانند نقش ناجیان یا ظالمان را بازی کنند. اما آنچه دراین استدلال مهم است, قبول انتخاب "کمتر بد", اگر نه به عنوان تنها گزینه "منطقی", بلکه  به عنوان گزینه اصلی است. مهم این باور است که   این "مردم اند" که "کمتر بد" را انتخاب کرده اند. این است دلیل اینکه مردم در سال ۱۳۵۸, به جمهوری اسلامی رای دادند و چشم بر جنایت و جنایتکاران بستند. این است دلیل اینکه مردم در ۱۳۹۵, در مقابل فساد و اختلاس, استبداد لخت و خشن, نابودی "اخلاق" و اعتماد بین مردم, خاموش و سر بزیر آوردند. زیرا که قبول کرده اند که "خود" این "بد" یا "کمتر بد" را انتخاب کرده اند. از این گزینه هر چیزی میتواند براید. از خلخالی تا بابک زنجانی, از خدعه تا اختناق, از آب و برق مجانی تا کلیه فروشی, همه چیز و همه جنایتها امکان پذیر است. خود کرده ایم و "خود کرده را تدبیر نیست, "منطقی است که میخواهند بر ما حکم کنند!!! این نظام در ذاتش و جز جزء وجودیش خود را قیم, مطلق و ورای مردم و خواستهای آنها میداند. این نظام, بناء به اصل وجودیش, نمیتواند و قابلیت قبول قیم نبودن, مطلق نبودن و ورای مردم نبودن را ندارد. آنهایی که خود را اصلاح طلب میخوانند و قصد اصلاح این نظام را دارند, یا ناگاهند یا استمرار طلبان این نظامند, که در هر دو صورت جایی در ساختن ایران آینده ندارند.

این وظیفه من و شماست, تا پا را فراتر از این استدلال انتخاب " بد" یا "کمتر بد" بیرون نهاده و خواهان انتخاب "خوب" شویم. انتخابی که "خودمان", به عنوان یک انسان آزاد, عقل و بالغ, بدون نیاز به قیم, انجام بدهیم.

پیروز باد ملت ایران, اباد آزاد باد ایران عزیزمان

 

این مطلب در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. VVbs
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج