ورود عضویت
برای نابودی جهل و خرافه پرستی, چراغی روشن کن!
دوستان و پژوهشگران ارجمند.
همانطور كه ميدانيد، مطالعه و تحقيق بنياد شده بر "شك" و "حقيقت يابي"، بستريست براي مبارزه با استبداد برپا شده بر جهل و خرافه پرستي. ازادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي بدون اگاهي امكان ناپذير نخواهد شد. اين تجربه ملت ايران است بعد از دو انقلاب بزرگ و پر هزينه.
از سوي ديگر، تفاهم در "ارمانها"، "ازادي"، " دموكراسي" و "عدالت اجتماعي"- در بين فعالين بسيار متفاوت است. اين تفاوت فقط بين نهادهاي مختلف نيست بلكه در بين خود اعضاء نهادها نيز نگرشهاي متفاوتي نيز ديده ميشود. در مجموع، مطالعه اكادمي و بررسي شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي، به صورت يك ضرورت عملي در رسيدن به " خرد جمعي" و ترسيم " نقش راه" ضرورتيست إنكار ناپذير.
لذا پيشنهاد ميكنم كه نه فقط در ترويج كتاب خواني همت نهيم، بلكه فضائي را براي بررسي و نقد ان نيز باز كنيم. 
براي جلوگيري از تنش و اصطكاك، اصولي را نيز از بدو امر، پذيرا باشيم؛
الف) هر مقاله و كتاب كه در جمع مورد بررسي قرار ميگيرد، ميبايد به تصويب اكثريت اعضاء برسد (اكثريت ميتواند اعضاء فعال "گروه" باشد).
ب) كليه اعضاء متعهد به مطالعه و تبادل نظر ميباشند. مسلم است كه با داشتن دليل اعضا ميتوانند در مقطع خواصي از فعاليت گروهي كنار گيري كنند.
ت) از ارسال هر نوع بيانيه، خبر و عكس اعضاء ميبايد بطور جدي خودداري كنند. فقط و فقط نظرات، سوْال و پاسخ در چارچوب مطالعه جمعي ميتوان به گروه پست كرد.
پ) زمان تبادل نظرات و ارسال مطالب مي بايد مشخص شود و همراهان ميبايد متعهد به انجام ان بشوند.
ث) هر نقدي كه در چار چوب "منطق" و "ادب نويسنگان" باشد، مجاز خواهد بود.
چ) هر عضوي كه پرسش و سوالي از جمع داشته باشد، مي بايد در چار چوب "منطق" و "ادب نويسنگان" مطرح كند
ج) اگر عضوي به سوْال مطرح شده پاسخي بدهد، به معناي نظر جمع نخواهد بود. يعني اعضاء مسئوليتي در قبال رفتار، اعمال و اعقايد عضوي ديگر نخواهند داشت.
ح) هيچ عضوي مسئوليت پاسخ به سوْال عضوي ديگر را ندارد. در صورت تمايل، پاسخگو و يا نظرش را در مقابل نظر مطرح شده، ميتواند پست كند.
خ) هدف از مطالعه و تحقيق، رسيدن به يك خرد جمعيست، نه رسيدن به يك "تفاهم جمعي". لذا هيچ عضوي نبايد در صدد إقناع عضو و يا اعضاء گروه باشد.
 
اگر دوستان و انديشمندان اگر نظر اصلاحي و يا پيشنهادي به بنديهاي پيشنهادي داشته باشند، با خوشحالي تمام مشتاق دريافت انها هستم. 
لطفان در صورت تمايل تماس بگيريد. گروه "انديشه ما" اماده بكار است.
karimian.akbar@gmail.com
m: 0044788666057
لینک گروه:
https://telegram.me/joinchat/A3VrtgJHCs_CYkU5aq9juA
با مهر
اكبر كريميان
این مطلب در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. FDxsA
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج